Γενικές πληροφορίες για τη φόρτιση

Ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο οδηγείται όπως και ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ωστόσο ορισμένες λειτουργίες διαφέρουν. Το αυτοκίνητο διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία υψηλής τάσης ιόντων λιθίου.

Διαφορετικοί τύποι φόρτισης

Ο χρόνος που χρειάζεται η μπαταρία υψηλής τάσης μέχρι να φορτιστεί εξαρτάται από την ισχύ φόρτισης που χρησιμοποιείται. Όταν φορτίζεται το αυτοκίνητο, φορτίζεται επίσης η μπαταρία 12 V.

Φόρτιση μέσω επίτοιχης πρίζας (φόρτιση AC)

Το αυτοκίνητο μπορεί να φορτιστεί σε τυπική επίτοιχη πρίζα. Αυτό το είδος φόρτισης είναι κατάλληλο ως επιπλέον φόρτιση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ωστόσο δεν συνιστάται για τακτική φόρτιση.

Φόρτιση μέσω σταθμού φόρτισης (φόρτιση AC)

Ο σταθμός φόρτισης μπορεί να διαθέτει είτε σταθερό καλώδιο φόρτισης είτε πρίζα στην οποία μπορεί να συνδεθεί καλώδιο φόρτισης mode 3. Αυτός ο τύπος φόρτισης συνιστάται για τακτική φόρτιση.

Ταχυφόρτιση μέσω σταθμού φόρτισης (φόρτιση DC)

Το αυτοκίνητο υποστηρίζει ταχυφόρτιση με συνεχές ρεύμα σε σταθμούς φόρτισης που υποστηρίζουν το πρότυπο CCS (Combined Charging System). Συνήθως μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη ισχύς φόρτισης χρησιμοποιώντας συνεχές ρεύμα, που σημαίνει ότι ο χρόνος φόρτισης μπορεί έτσι να μειωθεί. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης επιτυγχάνεται συνήθως όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι 0–30%. Μετά από το αυτό, η ισχύς φόρτισης σταδιακά μειώνεται.

Επίδραση της θερμοκρασίας

Η μπαταρία υψηλής τάσης με τα σχετικά συστήματα ηλεκτροκίνησης λειτουργεί καλύτερα στη σωστή θερμοκρασία λειτουργίας.

Η απόδοση της μπαταρίας υψηλής τάσης μπορεί να μειωθεί αν η θερμοκρασία στην μπαταρία είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή.

 Σημαντικό

Η απόδοση της μπαταρίας υψηλής τάσης μπορεί να είναι μειωμένη αν το αυτοκίνητο παραμείνει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα σε περιβάλλον όπου επικρατεί θερμοκρασία κάτω από –10 °C (14 °F) ή πάνω από 40 °C (104 °F). Προσέχετε ώστε η θερμοκρασία της μπαταρίας να μην αυξηθεί ή μειωθεί όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή.

Σημαντική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζετε

 Σημείωση

Η χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης μειώνεται ελαφρά με τα χρόνια και τη χρήση.

 Προειδοποίηση

Η φόρτιση του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία εμφυτευμένου βηματοδότη ή άλλου ιατρικού εξοπλισμού. Τα άτομα με εμφυτευμένο βηματοδότη συνιστάται να συμβουλεύονται γιατρό πριν ξεκινήσουν τη φόρτιση.

 Προειδοποίηση

Η αντικατάσταση της μπαταρίας υψηλής τάσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Εξωτερικός θόρυβος κινητήρα

 Σημείωση

Όταν το αυτοκίνητο κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, ακούγεται ένας τεχνητός εξωτερικός θόρυβος στο παρασκήνιο. Ο σκοπός αυτού του θορύβου είναι οι χρήστες του δρόμου έξω από το αυτοκίνητο, όπως τα παιδιά, οι πεζοί, οι δικυκλιστές και τα ζώα, να μπορούν πιο εύκολα να αντιληφθούν το αυτοκίνητο και να αποφύγουν τον κίνδυνο πρόσκρουσης με το αυτοκίνητο.

Ρεύμα υψηλής τάσης

P5-1507-Symbol Elecric warning

 Προειδοποίηση

Αρκετά από τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο λειτουργούν με ρεύμα υψηλής τάσης το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης. Ο χειρισμός αυτών των εξαρτημάτων και όλων των καλωδίων πορτοκαλί χρώματος πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Μην αγγίζετε τίποτε που δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο κατόχου.