Έναρξη και απενεργοποίηση του προκαταρκτικού κλιματισμού

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός θερμαίνει ή δροσίζει τον χώρο επιβατών, αν είναι εφικτό, πριν οδηγήσετε. Η λειτουργία ενεργοποιείται απευθείας από την κεντρική οθόνη ή από την εφαρμογή Volvo Cars.

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.
Πατήστε το κουμπί Στάθμευση.
Πατήστε Έναρξη θέρμανσης/ψύξης για να αρχίσει ο προκλιματισμός απευθείας.

 Σημείωση

Ο προκλιματισμός είναι διαθέσιμος όταν η μπαταρία υψηλής τάσης είναι επαρκώς φορτισμένη, ωστόσο η χρήση του προκλιματισμού όταν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα φόρτισης επηρεάζει την αυτονομία του αυτοκινήτου σε μεγάλο βαθμό.

 Σημείωση

Οι πόρτες και τα παράθυρα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι κλειστά κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό του χώρου επιβατών.

 Σημείωση

Ο καθαρισμός του αέρα* αρχίζει αυτόματα όταν ολοκληρώνεται ο προκλιματισμός.

Τα παράθυρα και οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές, για να είναι εφικτός ο καθαρισμός αέρα.

 Σημείωση

Όταν το κάθισμα οδηγού είναι κατειλημμένο1 ο προκλιματισμός τίθεται σε παύση και ενεργοποιείται το κανονικό σύστημα κλιματισμού.

Όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται2, ο προκλιματισμός τίθεται εκτός λειτουργίας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Χρήση του προγράμματος Comfort
  3. 2 Χρήση του προγράμματος Drive