Μονάδα κάμερας

Η μονάδα της κάμερας χρησιμοποιείται από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού και ο ρόλος της είναι για παράδειγμα να ανιχνεύει διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας ή σήματα οδικής κυκλοφορίας.
P6-XC40BEV/C40BEV-22w22-Cam-Windshield
Θέση της μονάδας κάμερας
Η μονάδα της κάμερας χρησιμοποιείται από τις παρακάτω λειτουργίες:
  • Pilot Assist*
  • Lane Keeping Aid*
  • Υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης
  • Driver Alert*
  • Πληροφορίες οδικής σήμανσης*
  • Ενεργή μεγάλη σκάλα *
  • Υποβοήθηση στάθμευσης*
  • Ειδοποίηση "Έτοιμο για οδήγηση"

 Σημαντικό

Μην επιχειρήσετε πρόσβαση στην κάμερα χρησιμοποιώντας αιχμηρά ή άλλα αντικείμενα μέσω των αεραγωγών, διότι μπορεί έτσι να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.