Εφαρμογές

Η προβολή εφαρμογών παρέχει πρόσβαση στις προεγκατεστημένες εφαρμογές του αυτοκινήτου και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download).

Πατήστε στο εικονίδιο iCup-2037-App view symbol της προβολής εφαρμογών στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή εφαρμογών και να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο*, το σύστημα πλοήγησης και το τηλέφωνο1, για παράδειγμα.

Ορισμένες βασικές εφαρμογές είναι πάντοτε διαθέσιμες. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) περισσότερες εφαρμογές όπως το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε πρέπει να ενημερωθούν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Με αυτόν τον τρόπο είναι προσβάσιμες οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις και λειτουργίες.

Κλείσιμο εφαρμογών

Αν μια εφαρμογή κλείνει απροσδόκητα, δοκιμάστε τα εξής:

  • ανοίξτε την εφαρμογή ξανά
  • ελέγξτε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για την εφαρμογή:
    • Ανοίξτε την προβολή εφαρμογών iCup-2037-App view symbol και πατήστε Google Play. Πατήστε στο iCup-23w17-Menu view symbol και επιλέξτε τις εφαρμογές σας για να δείτε αν κάποια από αυτές χρειάζεται ενημέρωση. Αν ναι, ενημερώστε την στην τελευταία έκδοση.
  • Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος πατώντας παρατεταμένα (περίπου 20 δευτερόλεπτα) το κουμπί "Αρχική".
  • Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Οι πιο πρόσφατες εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν είναι πάντοτε προσβάσιμες στην αρχική προβολή.