Το Cruise control λειτουργεί

Υπάρχουν διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού που μπορούν να σας βοηθήσουν όταν οδηγείτε. προκειμένου να διατηρήσετε την κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με την περίπτωση. Ακολουθεί μια σύνοψη ώστε να μπορείτε να τα διακρίνετε πιο εύκολα μεταξύ τους.

Συνιστάται να διαβάσετε όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν στην εκάστοτε λειτουργία, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με παράγοντες όπως οι περιορισμοί της και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Ρυθμιστής ταχύτητας1Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας*2Cruise control3Adaptive Cruise Control 4Pilot Assist*4
Λυχνία στην οθόνη του οδηγού
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small

+

Px-2037-iCup-Adaptive Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Pilot Assist symbol small
Σύντομη περιγραφήΟ/η οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα με το πεντάλ γκαζιού, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια το προεπιλεγμένο/προκαθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας λόγω του ρυθμιστή ταχύτητας.Ο αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας χρησιμοποιεί πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης*, για να προσαρμόσει αυτόματα τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου.Το Cruise control βοηθά τον/την οδηγό να διατηρεί την ταχύτητα σταθερή, ώστε η οδήγηση να είναι πιο χαλαρή, για παράδειγμα, σε αυτοκινητόδρομους και μακρείς, ευθείς δρόμους με ομαλή ροή οχημάτων.Το Adaptive Cruise Control μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με μια προεπιλεγμένη χρονική απόσταση μέχρι το προπορευόμενο όχημα.Η λειτουργία Pilot Assist μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να οδηγεί το αυτοκίνητο ανάμεσα στις πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας την υποβοήθηση διεύθυνσης καθώς και να διατηρεί μια σταθερή ταχύτητα, σε συνδυασμό με ένα προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.

Σχετικά έγγραφα