Κλιματισμός κατά την στάθμευση*

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι ένας γενικός όρος για διάφορες λειτουργίες που βελτιώνουν το κλίμα στον χώρο επιβατών όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, π.χ. προκαταρκτικός κλιματισμός.

Οι λειτουργίες που υπάγονται στο σύστημα κλιματισμού στάθμευσης ρυθμίζονται από την επιλογή Στάθμευση στην προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη. Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο σύμβολο θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.