Ενημέρωση Google Maps

Σας συνιστούμε να φροντίσετε να ενημερώσετε την εφαρμογή Maps στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Όταν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση Maps, μπορείτε να τη βρείτε στο Google Play. Αν υπάρχουν διαφορές στα δικαιώματα πρόσβασης ανάμεσα σε δύο εκδόσεις της εφαρμογής, το σύστημα θα ζητήσει έγκριση από τον χρήστη.

Η πιο πρόσφατη έκδοση διασφαλίζει ότι έχετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και λειτουργίες. Για να ενημερώσετε την εφαρμογή Maps, το αυτοκίνητό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και να έχετε συνδέσει έναν ενεργό λογαριασμό Google με το προφίλ χρήστη.

Όταν για την εφαρμογή Maps υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται μια ειδοποίηση η οποία σας δίνει την επιλογή να την εγκαταστήσετε.