Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο

Η κατάσταση σύνδεσης στο διαδίκτυο εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της κεντρικής οθόνης. Η εμφάνιση του συμβόλου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίσταση.

Σύμβολο σύνδεσης

iCup-2317-LTE full icon
Πλήρης σύνδεση στο αυτοκίνητο.
iCup-2317-LTE full X icon
Υπάρχει σύνδεση του αυτοκινήτου με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αλλά δεν μπορεί να εδραιωθεί λειτουργική σύνδεση στο διαδίκτυο.
iCup-2317-Connectivity full x icon
Το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αλλά η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι περιορισμένη.
iCup-2317-Connectivity empty icon
Δεν υπάρχει σύνδεση του αυτοκινήτου με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο.

Αν το αυτοκίνητο χάσει τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο.

 • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας - Αν η σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο διακοπεί ξαφνικά χωρίς προφανή λόγο, συνιστάται να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
  1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης και στη συνέχεια πατήστε στις Συνδεσιμότητα.
  2. Ενεργοποιήστε τα Δεδομένα SIM αυτοκινήτου, Wi-Fi και Bluetooth, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά, για να γίνει επανεκκίνηση της σύνδεσης.
 • Επανεκκίνηση του συστήματος – Επανεκκινήστε το σύστημα κρατώντας πατημένο το κουμπί αρχικής προβολής επί 20 δευτερόλεπτα.
 • Επανεκκίνηση του μόντεμ – Επανεκκινήστε το μόντεμ του αυτοκινήτου κρατώντας πατημένο το κουμπί Μέγ. ξεπαγώματος iCup-23w17-Max defroster symbol επί 20 δευτερόλεπτα.

 Σημείωση

Μπορεί να χρειαστούν έως και δύο λεπτά μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο μετά την επανεκκίνηση του μόντεμ.

 Προειδοποίηση

Όταν γίνεται επανεκκίνηση στο μόντεμ του αυτοκινήτου, η λειτουργία της αυτόματης ειδοποίησης σύγκρουσης μπορεί να απενεργοποιηθεί, οπότε το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταθμευμένο κατά την επανεκκίνηση.

Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης με τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση ενός τηλεφώνου στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth

 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου είναι επαρκώς φορτισμένη και ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο τόσο στο τηλέφωνό σας όσο και στο αυτοκίνητο.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth και ότι έχετε συνδέσει το αυτοκίνητο στο τηλέφωνο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Αν είναι εφικτό, προσπαθήστε να συνδέσετε ένα άλλο τηλέφωνο στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, για να ελέγξετε αν το πρόβλημα βρίσκεται στη συσκευή ή στο αυτοκίνητο.

Αν το πρόβλημα παραμένει:

 1. Διαγράψτε όλα τα προηγούμενα τηλέφωνα που υπάρχουν στις ρυθμίσεις Bluetooth στο αυτοκίνητο.
 2. Επανεκκινήστε το τηλέφωνο που θέλετε να συνδέσετε.
 3. Προσπαθήστε να συνδέσετε το τηλέφωνο ξανά.

Σε περίπτωση προβλημάτων με τη σύνδεση μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ του αυτοκινήτου1

Αν η σύνδεση μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ του αυτοκινήτου καθυστερεί λόγω ασθενούς σήματος, για παράδειγμα, δοκιμάστε αντί αυτού να συνδεθείτε μέσω δικτύων Wi-Fi ή μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth.

 Σημείωση

Αν συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω αρκετών διαφορετικών πηγών ταυτόχρονα, όπως αν το αυτοκίνητο διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση μέσω ενσωματωμένου μόντεμ, και αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth, αυτές οι πηγές χρησιμοποιούνται με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας. Πρώτα χρησιμοποιείται σύνδεση μέσω δικτύων Wi-Fi, μετά μέσω ενός τηλεφώνου συνδεδεμένου μέσω Bluetooth και, τέλος, μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ του αυτοκινήτου.
 1. 1 Η σύνδεση μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες αγορές.