Μπουλόνια τροχών

Τα μπουλόνια τροχού χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των τροχών στα μουαγιέ.

Χρησιμοποιείτε μόνο ζάντες που έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί από τη Volvo και αποτελούν γνήσια αξεσουάρ της Volvo.

Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης των μπουλονιών τροχού με ένα δυναμόκλειδο.

Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικό στα σπειρώματα του μπουλονιών τροχού.

 Προειδοποίηση

Τα μπουλόνια τροχού μπορεί να χρειάζονται σύσφιξη ξανά μερικές ημέρες μετά την αλλαγή του τροχού. Οι διαφορές θερμοκρασίας και οι κραδασμοί μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι δεν έχουν συσφιχθεί εξίσου.

 Σημαντικό

Τα μπουλόνια των τροχών πρέπει να συσφιχθούν με 140 Nm. (103 ft. lbs). Η υπερβολική ή η ανεπαρκής σύσφιξη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα παξιμάδια και τα μπουλόνια.

Σετ ασφαλιζόμενων μπουλονιών τροχού*

Για να λασκάρετε ή να σφίξετε τα ασφαλιζόμενα μπουλόνια τροχού – γυρίστε το κλειδί στο ασφαλιζόμενο μπουλόνι μέχρι να κουμπώσει πλήρως στις ειδικές αυλακώσεις. Αρχίζετε πάντοτε με τα ασφαλιζόμενα μπουλόνια, αν πρόκειται να αφαιρέσετε τον τροχό. Όταν τοποθετείτε τον τροχό, ολοκληρώστε τη διαδικασία με την ασφαλιστική βίδα.

 Σημαντικό

Θυμηθείτε να μην ασκήσετε δύναμη που μπορεί να λυγίσει τα μπουλόνια των τροχών όταν τα λασκάρετε/σφίγγετε. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αυλάκωση κωδικοποίησης του ασφαλιστικού μπουλονιού και να είναι αδύνατη η τοποθέτηση/αφαίρεση του μπουλονόκλειδου και του τροχού.

Όταν το μπουλονόκλειδο1 δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι αποθηκευμένο στη θέση του στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό. Είναι σημαντικό να το θυμάστε αυτό αν το αυτοκίνητο πρόκειται να επισκεφθεί το συνεργείο, ώστε το εργαλείο να είναι διαθέσιμο. Αν χάσετε το κλειδί, απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Για συστάσεις για το μπουλονόκλειδο, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.