Λήψη (download) εφαρμογών

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) και να εγκαταστήσετε νέες εφαρμογές, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.
iCup-2037-Google play icon

Το Google Play παρέχει μια σειρά από διαφορετικές εφαρμογές, οι οποίες είναι κατάλληλες για χρήση στο αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο για να κατεβάσετε (download) εφαρμογές, δηλαδή, πρέπει να είναι βρίσκεται στο πρόγραμμα χρήσης Comfort.
Ανοίξτε την προβολή εφαρμογών iCup-2037-App view symbol.
Πατήστε το κουμπί Google Play.
Πρέπει να έχει συνδεθεί ένας λογαριασμός Google στο τρέχον προφίλ χρήστη, για να ανοίξει το Google Play.
Αναζητήστε την εφαρμογή1 που θέλετε στη συνέχεια επιλέξτε την.
Πατήστε το κουμπί Install.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές η εφαρμογή χρειάζεται πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες όπως το βιβλίο διευθύνσεων ή η θέση του αυτοκινήτου, προκειμένου να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά την έγκρισή σας.
  1. 1 Διαθέσιμες είναι μόνο εφαρμογές προσαρμοσμένες για αυτοκίνητα.