Εργαλειοθήκη

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, αποθηκεύονται στους αποθηκευτικούς χώρους αυτοκινήτου. Ο γρύλος και το μπουλονόκλειδο αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου. Υπάρχει χώρος για την αποθήκευση των υπόλοιπων εργαλείων στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό.

P6-2127-XC40BEV/C40-Tools
Ενδεικτικά εργαλεία που μπορεί να υπάρχουν στο αυτοκίνητο1.
  1. P5-Icon red circle 1Γρύλος
  2. P5-Icon red circle 2Εργαλείο για την αφαίρεση των πλαστικών ταπών από τα μπουλόνια των τροχών
  3. P5-Icon red circle 3Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού2
  4. P5-Icon red circle 4Μπουλονόκλειδο και κρίκος ρυμούλκησης

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει εφεδρικό τροχό*, συμπεριλαμβάνεται γρύλος και μπουλονόκλειδο αντί για κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού.

  1. 1 Για συστάσεις για εργαλεία, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  2. 2 Temporary Mobility Kit
  3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.