Αλλαγή αγοράς σε περίπτωση εισαγωγής ή μετεγκατάστασης

Όταν εισάγετε ένα αυτοκίνητο ή αν μετεγκατασταθείτε με το αυτοκίνητο σε άλλη χώρα, είναι σημαντικό να δηλώσετε το αυτοκίνητο στη νέα αγορά έτσι, ώστε, για παράδειγμα, να λειτουργούν σωστά οι online υπηρεσίες και να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητο πληροί τις απαιτήσεις και τους νόμους της εν λόγω χώρας.

Επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo

Επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για να σας βοηθήσει να δηλώσετε το αυτοκίνητο.

Διαφορετικά, οι εφαρμογές, το Volvo Assistance1, οι λήψεις (download) λογισμικού και άλλες online υπηρεσίες μπορεί να επηρεαστούν και να μη λειτουργούν σωστά.

Δημιουργία ενός νέου Volvo ID στη νέα χώρα που βρίσκεστε

Όταν μετεγκατασταθείτε σε μια άλλη χώρα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα Volvo ID στη χώρα αυτή.

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα Volvo ID σε μια άλλη χώρα και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διεύθυνση email, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το προσωπικό σας Volvo ID στην χώρα που το δημιουργήσατε. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο Volvo ID με άλλη διεύθυνση email.

Για αυτοκίνητα με Volvo Assistance

Κατεβάστε (download) την εφαρμογή Volvo Cars από τη χώρα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο και συνδέστε την εφαρμογή με το αυτοκίνητό σας.

 Σημείωση

Επισκεφθείτε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo, αν έχετε εισάγει ή μετεγκατασταθεί με το αυτοκίνητό σας σε άλλη χώρα.

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά και το μοντέλο του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Αν το αυτοκίνητο εξαχθεί σε άλλη αγορά, η Volvo δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις ή οι νόμοι που ισχύουν στην αγορά εισαγωγής. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Σέρβις και εγγύηση ή απευθυνθείτε στο συνεργείο Volvo της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.
  1. 1 Ισχύει μόνο για τις αγορές που έχουν πρόσβαση στο Volvo Assistance.

Σχετικά έγγραφα