Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo Assistance

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στην υπηρεσία Volvo Assistance, η οποία μπορεί να αποστείλει βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

Volvo Assistance1

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος σφοδρότητας ικανής να ενεργοποιήσει προεντατήρες ζωνών ασφαλείας ή αερόσακους, το αυτοκίνητο καλεί αυτόματα την υπηρεσία Volvo Assistance και αποστέλλεται ένα μήνυμα που περιέχει τη θέση του αυτοκινήτου, μεταξύ άλλων.

Η υπηρεσία Volvo Assistance προσπαθεί να επικοινωνήσει προφορικά με τον/την οδηγό του αυτοκινήτου και να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
Ο τηλεφωνητής(-τρια) της υπηρεσίας Volvo Assistance στη συνέχεια επικοινωνεί με την απαραίτητη υπηρεσία βοήθειας (αστυνομία, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.).

Αν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, η υπηρεσία Volvo Assistance επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που βοηθούν με τις κατάλληλες ενέργειες.

Προτεραιότητα σε αριθμό δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης1

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αντί την υπηρεσία Volvo Assistance. Βλ. ξεχωριστές οδηγίες.

Τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης2

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος σφοδρότητας ικανής να ενεργοποιήσει εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή αερόσακους, αποστέλλεται ένα σήμα απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης.

  1. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης προσπαθεί να επικοινωνήσει προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
  2. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης αποστέλλει την απαραίτητη βοήθεια (περιπολικό, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.).

Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί από σύγκρουση, επιχειρεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Volvo Assistance της χώρας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κλήση εκτρέπεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει για την περιοχή, που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

  1. 1 Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.
  2. 2 Ισχύει για αγορές στις οποίες δεν προσφέρεται η υπηρεσία Volvo Assistance.