Επαφή μεταξύ της εφαρμογής Volvo Cars* και του αυτοκίνητου

Τα συστήματα του αυτοκινήτου που επικοινωνούν με την εφαρμογή Volvo Cars είναι προγραμματισμένα να τερματίζουν τη λειτουργία τους όταν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά από μερικές ημέρες, το σύστημα απενεργοποιείται για εξοικονόμηση της μπαταρίας. Σε αυτό το σημείο, η χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών της εφαρμογής δεν είναι εφικτή. Το σύστημα θα είναι πλήρως διαθέσιμο ξανά, μόλις το αυτοκίνητο εκκινηθεί.

 Προειδοποίηση

Οι υπηρεσίες του συστήματος λειτουργούν μόνο σε περιοχές όπου οι συνεργάτες της Volvo Assistance έχουν κάλυψη κινητής τηλεφωνίας και όπου η τεχνολογία το επιτρέπει.

Όπως και με τα κινητά τηλέφωνα, λόγω διαταραχών στην ατμόσφαιρα ή αραιής κάλυψης από τον πομπό η σύνδεση μπορεί να μην είναι εφικτή, π.χ. σε αραιοκατοικημένες περιοχές.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.