Αντικατάσταση του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα, πίσω παρμπρίζ

Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων απομακρύνουν το νερό από το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ. Μαζί με το υγρό ψεκαστήρων η λειτουργία τους είναι να καθαρίζουν τα παράθυρα και να διασφαλίζουν την ορατότητα κατά την οδήγηση. Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων μπροστινού και πίσω παρμπρίζ μπορούν να αντικατασταθούν.

Αντικατάσταση του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα, πίσω παρμπρίζ

P6-1817-CMA-XC40-Change rear wiper
Ανεβάστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα από το παρμπρίζ και τραβήξτε το κάτω τμήμα του μάκτρου προς τα δεξιά.
P5-Icon red arrow 1

Πιάστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα στη μέση και ανασηκώστε τον από το παρμπρίζ μέχρι τη θέση ασφάλισης.

 Σημείωση

Υπάρχει μια θέση ασφάλισης στο μισό της γωνίας επέκτασης του βραχίονα, όπου μπορεί να αισθανθείτε αντίσταση. Αυτή η θέση ασφάλισης δεν αφήνει τον βραχίονα να πέσει προς τα πίσω πάνω στο παρμπρίζ. Πρέπει να τραβήξετε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα πέρα από το σημείο ασφάλισης, για να αντικαταστήσετε το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα.
P5-Icon red arrow 2

Πιάστε το κάτω μέρος του μάκτρου και τραβήξτε το προς τα δεξιά, μέχρι να λασκάρει από τον βραχίονα.

Πιέστε το καινούργιο μάκτρο για να κουμπώσει στη θέση του. Θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ". Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
Κατεβάστε το βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα.

 Σημαντικό

Ελέγχετε τα μάκτρα τακτικά. Η αμελής συντήρηση μειώνει τη διάρκεια ζωής των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων.