Περιορισμοί του Driver Alert

Η λειτουργία Driver Alert μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση χωρίς να φθίνει η ικανότητα οδήγησης του οδηγού, για παράδειγμα:
  • σε ισχυρούς πλευρικούς ανέμους
  • σε τραχιές επιφάνειες οδοστρώματος.

 Προειδοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οδηγική συμπεριφορά δεν επηρεάζεται παρά την κόπωση του οδηγού – π.χ. όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Pilot Assist* – με αποτέλεσμα το Driver Alert να μην ενεργοποιεί προειδοποίηση για τον οδηγό.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας και ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.