Κουμπιά στο τιμόνι για τις λειτουργίες του Cruise control

Στην κεντρική οθόνη, μπορείτε να χειριστείτε την επιλεγμένη λειτουργία του cruise control από το αριστερό κουμπί στο τιμόνι. Αυτό ισχύει για τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL1)*, τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας (ASL2), το Cruise control (CC3), το Pilot Assist*, το Intelligent Speed Assist και το Adaptive Cruise Control*.

VCC-23w46-steering wheel buttons
Κουμπιά λειτουργιών του Cruise control
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: από την κατάσταση αναμονής – Ενεργοποιεί την επιλεγμένη λειτουργία και αποθηκεύει την τρέχουσα ταχύτητα.P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: από το ενεργό πρόγραμμα – Θέτει τη λειτουργία σε κατάσταση αναμονής.
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: από την κατάσταση αναμονής – Ενεργοποιεί την επιλεγμένη λειτουργία και ανακτά την αποθηκευμένη ταχύτητα.P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: από το ενεργό πρόγραμμα – Αυξάνει την αποθηκευμένη ταχύτητα.
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: μειώνει την αποθηκευμένη ταχύτητα.
P5-Icon red circle 4P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, reduce distance: μειώνει τη χρονική απόσταση μέχρι τα προπορευόμενα οχήματα.
P5-Icon red circle 5P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, add distance: αυξάνει τη χρονική απόσταση μέχρι τα προπορευόμενα οχήματα.
P5-Icon red circle 6P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, left arrow: ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το Intelligent Speed Assist4.
P5-Icon red circle 7P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, right arrow: εναλλαγή μεταξύ Pilot Assist* και Adaptive Cruise Control*.

 Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένες αγορές, αλλά όχι για αυτοκίνητα με πετρελαιοκινητήρα.