Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο με διάφορους τρόπους.
Οι επιλογές είναι:
  • με τα κουμπιά του κλειδιού
  • χρησιμοποιώντας το αποσπώμενο κλειδί (αν η μπαταρία στο κλειδί έχει εκφορτιστεί)
  • keyless* (το αυτοκίνητο ανιχνεύει ότι υπάρχει κλειδί εντός εμβέλειας)
  • μέσα από το αυτοκίνητο με τις λαβές των θυρών και τις ασφάλειες στις πόρτες
  • με την εφαρμογή Volvo Cars
  • αυτόματο κλείδωμα όταν οδηγείται το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες για λόγους ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο από τα συστήματα ασφαλείας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.