Προγράμματα χρήσης

Το αυτοκίνητο διαθέτει τρία διαφορετικά προγράμματα χρήσης μέσω των οποίων είναι διαθέσιμες διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο τίθεται αυτόματα στο εκάστοτε πρόγραμμα: Passive, Comfort και Drive. Στον πίνακα παρατίθενται οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε κάθε πρόγραμμα.

ΘέσηΛειτουργίες
Passive

Όταν το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:

  • Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται πληροφορίες για τη φόρτιση, για παράδειγμα.
  • Τα ηλεκτροκίνητα καθίσματα είναι ρυθμιζόμενα.

Σε αυτό το πρόγραμμα, οι λειτουργίες ελέγχονται χρονικά και απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Comfort

Όταν κάποιος κάθεται στο κάθισμα του οδηγού ή όταν η κεντρική οθόνη χρησιμοποιείται ή ενεργοποιηθεί από το κουμπί (πολυ)μέσων στην επιμήκη κονσόλα1:

  • Η κεντρική οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
  • Το σύστημα Infotainment ενεργοποιείται αυτόματα (όπως και κατά την οδήγηση).
  • Το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται αυτόματα (όπως και κατά την οδήγηση).
  • Τα ηλεκτροκίνητα καθίσματα είναι ρυθμιζόμενα.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα, το Bluetooth, το σύστημα πλοήγησης, το τηλέφωνο και τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ.
  • Οι ρευματοδότες 12 V στον χώρο αποσκευών μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  • Οι θύρες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Drive

Όταν ο/η οδηγός καθίσει στο κάθισμα του οδηγού και επιλέξει μια σχέση:

Όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες και το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί.

  1. 1 Το πρόγραμμα Comfort απενεργοποιείται όταν ο οδηγός σηκωθεί από το κάθισμά του. Χρησιμοποιήστε την κεντρική οθόνη για να θέσετε το αυτοκίνητο ξανά στο πρόγραμμα Comfort. Το πρόγραμμα Comfort απενεργοποιείται ξανά όταν ανοίξει η πόρτα του συνοδηγού.