Ρύθμιση της δέσμης προβολέων από τους προβολείς

Η φωτεινή δέσμη των προβολέων με τεχνολογία pixel* μπορεί να επαναρυθμιστεί κατά την αλλαγή από την οδήγηση δεξιά στην οδήγηση αριστερά, και αντίστροφα. Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει το φως των προβολέων, για να μειωθεί ο κίνδυνος να θαμπώνονται οι οδηγοί των αντιθέτως ερχόμενων οχημάτων.

Η δέσμη των προβολέων χωρίς τεχνολογία pixel δεν χρειάζεται να επαναρυθμιστεί, όταν αλλάζετε τη ρύθμιση οδήγησης από τη δεξιά στην αριστερή πλευρά της κυκλοφορίας, και αντίστροφα.

Για να επαναρυθμίσετε τη δέσμη των προβολέων, προχωρήστε ως εξής:

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Στη συνέχεια πατήστε Χειριστήρια.
Επιλέξτε Φώτα και ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το Οδήγηση από δεξιά/Οδήγηση από αριστερά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.