Αλλαγή μονάδων μέτρησης του συστήματος

Οι ρυθμίσεις μονάδων μέτρησης πραγματοποιούνται από την κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Συνεχίστε στο Σύστημα, Μονάδες μέτρησης.
Επιλέξτε τις στάνταρ μονάδες μέτρησης που θέλετε, για παράδειγμα, για απόσταση, ταχύτητα και θερμοκρασία.
Οι μονάδες μέτρησης στην οθόνη του οδηγού και την κεντρική οθόνη αλλάζουν.