Σύνδεση λογαριασμού με το προφίλ χρήστη

Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσετε λογαριασμούς σε ένα επιλεγμένο προφίλ χρήστη. Παραδείγματα λογαριασμών που μπορούν να προστεθούν είναι το Volvo ID και το Google.

Προσθήκη λογαριασμού

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Λογαριασμοί.
Επιλέξτε προσθήκη λογαριασμού.
Εμφανίζεται μια λίστα λογαριασμών που μπορούν να προστεθούν.
Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Οι οδηγίες εξαρτώνται από τον τύπο του λογαριασμού που έχει επιλεγεί.