Χρήση του Google Maps

Εμφανίζεται η εφαρμογή Maps και μπορείτε να τη χειρίζεστε από την κεντρική οθόνη καθώς και από την οθόνη του οδηγού χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο τιμόνι. Μπορείτε επίσης να χειρίζεστε την εφαρμογή Maps φωνητικά.

Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Maps

P6-2037-GoogleMapsIcon

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Maps, πατήστε σε αυτό το εικονίδιο στην κεντρική οθόνη. Για να κλείσετε την εφαρμογή, πατήστε στο κουμπί αρχικής προβολής.

Στη λειτουργία Open εμφανίζεται ο χάρτης και οι τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.

Συντομεύσεις

Το τετραγωνίδιο πλοήγησης έχει συντομεύσεις, κάθε μία από τις οποίες εκκινεί μια αναζήτηση στην εφαρμογή Maps: Ενδεικτικές συντομεύσεις:

  • Σταθμός φόρτισης
  • Εστιατόριο

Όταν έχετε εισαγάγει μια διαδρομή στην εφαρμογή Maps, υπάρχει μια πρόσθετη συντόμευση για τον τερματισμό της τρέχουσας καθοδήγησης.

 Σημείωση

Οι οδηγίες παραπάνω αποτελούν γενική περιγραφή και αφορούν σε τρίτους προμηθευτές. Η διαθεσιμότητα, η διαδικασία και οι λειτουργίες μπορεί να αλλάξουν ή να διαφέρουν.

 Προειδοποίηση

Τηρείτε τα παρακάτω.
  • Να έχετε την πλήρη προσοχή σας στραμμένη στον δρόμο και να είστε πλήρως συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
  • Τηρείτε τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οδηγείτε με ορθή κρίση.
  • Λόγω καιρικών συνθηκών ή περιόδων του έτους που επηρεάζουν τις οδικές συνθήκες, ορισμένες συστάσεις μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες.