Παιδικά καθίσματα

Όταν υπάρχουν παιδιά στο αυτοκίνητο, πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε κατάλληλα παιδικά καθίσματα.

Τα παιδιά πρέπει να κάθονται άνετα και με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα είναι καλά τοποθετημένο και στερεωμένο και χρησιμοποιείται σωστά.

Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του παιδικού καθίσματος για τη σωστή τοποθέτηση.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας για παιδιά, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

Αν έχετε απορίες κατά την τοποθέτηση εξοπλισμού ασφαλείας για παιδιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σαφέστερες οδηγίες.

 Σημείωση

Ποτέ μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο χωρίς να το στερεώσετε. Πρέπει πάντοτε να είναι στερεωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες για το παιδικό κάθισμα, ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιείται.

 Σημείωση

Προσέχετε ιδιαίτερα όταν τοποθετείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας, ώστε τα αιχμηρά άκρα ή τα προεξέχοντα μέρη του παιδικού καθίσματος να μην γρατζουνίζουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η τοποθέτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και η χρήση παιδικών καθισμάτων μπορεί να προκαλέσει φθορά λόγω χρήσης στα σημεία στερέωσης του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε το προστατευτικό κάλυμμα πλάτης καθίσματος για την προστασία των σημείων στερέωσης του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Για τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας όπου το παιδί χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, διαβάστε τις συστάσεις για τις ζώνες ασφαλείας στο εγχειρίδιο κατόχου.