Αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων

Είναι σημαντικό το αυτοκίνητο να προετοιμαστεί, αν πρόκειται να πλυθεί σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τον χειρισμό του αυτοκινήτου πριν και κατά το πλύσιμο.

Το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων μπορεί να είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να καθαριστεί το αυτοκίνητο, αλλά δεν φτάνει σε όλα τα σημεία του αυτοκινήτου που χρειάζονται καθαρισμό τακτικά. Η Volvo συνιστά να πλένετε το αυτοκίνητο και με το χέρι, συμπληρωματικά με το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

 Σημείωση

Όταν το αυτοκίνητο είναι εντελώς καινούργιο, συνιστάται να μην πλένεται σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων για τους πρώτους μήνες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης σκλήρυνση του χρώματος.

Προετοιμασίες πριν το πλύσιμο

Στο αυτόματο πλυντήριο, όπου το αυτοκίνητο διέρχεται μέσα από το πλυντήριο, είναι σημαντικό να απενεργοποιείτε όλες τις λειτουργίες που εμποδίζουν την ελεύθερη κύλιση του αυτοκινήτου.

  • Στερεώστε ή αφαιρέστε τα εξωτερικά μέρη που προεξέχουν, όπως τα εκ των υστέρων τοποθετημένα πρόσθετα φώτα και οι κεραίες.
  • Βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη λειτουργία του αισθητήρα βροχής είναι απενεργοποιημένη. Οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ πρέπει να είναι διαρκώς απενεργοποιημένοι κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ζημιάς.
  • Επιλέξτε την προβολή κάμερας στάθμευσης iCup-2037-Camera view symbol στην κεντρική οθόνη και απενεργοποιήστε τους αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης και την αυτόματη πέδηση όταν κινείστε με την όπισθεν. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να επανενεργοποιηθούν αν επανεκκινήσετε το αυτοκίνητο και πρέπει να τις απενεργοποιήσετε ξανά.

Κατά το πλύσιμο

 Σημαντικό

Τα παράθυρα, οι πόρτες, η πανοραμική οροφή* και η πόρτα του χώρου αποσκευών πρέπει να είναι διαρκώς κλειστά κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*:

Βγάλτε το κλειδί και αποθηκεύστε σε εμφανές σημείο στον μπροστινό χώρο του αυτοκινήτου κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να ανοίξει ακούσια η πόρτα του χώρου αποσκευών πατώντας κάποιο κουμπί ή το σύστημα να θεωρήσει λανθασμένα ότι το κλειδί βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο.

Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι διαρκώς προσδεδεμένη κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου.
Οδηγήστε με το αυτοκίνητο μέσα στο πλυντήριο αυτοκινήτων και σταματήστε στο ενδεδειγμένο σημείο.
Επιλέξτε τη θέση N.

 Σημαντικό

Το σύστημα θα ενεργοποιήσει αυτόματα το χειρόφρενο, αν δεν ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα. Το χειρόφρενο δεν πρέπει να είναι ενεργοποιημένο μέσα σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.

 Σημαντικό

Μην απενεργοποιείτε το αυτοκίνητο από την κεντρική οθόνη. Το χειρόφρενο ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ρυμούλκησης μέσα σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Το αυτοκίνητο κινείται μέσα στο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
Μην ξεχάσετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που κάνατε πριν από το πλύσιμο του αυτοκινήτου.

Μετά το πλύσιμο

 Σημαντικό

Στεγνώστε τα φρένα μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, για να μειωθεί ο κίνδυνος οξείδωσης. Όσο η πέδηση βρίσκεται σε εξέλιξη, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση N για να προθερμανθούν τα φρένα τριβής. Με αυτήν τη λειτουργία προθερμαίνονται τα φρένα, ώστε να στεγνώσουν πιο γρήγορα. Βεβαιωθείτε ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου από την πέδηση.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.