Κατάσταση αναμονής για το Pilot Assist*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Pilot Assist και το Adaptive Cruise Control1 και να τα θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα ή από τον οδηγό.

Κατάσταση αναμονής σημαίνει ότι η λειτουργία είναι επιλεγμένη στην οθόνη του οδηγού αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη. Οι λειτουργίες δεν ρυθμίζουν την ταχύτητα και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και δεν παρέχουν υποβοήθηση διεύθυνσης.

Κατάσταση αναμονής για την παρέμβαση του οδηγού

Το Pilot Assist απενεργοποιείται και τίθεται σε κατάσταση αναμονής σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:
 • Πατήσετε το ποδόφρενο.
 • Ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση N.
 • Χρησιμοποιήσετε τα φλας περισσότερο από 1 λεπτό.
 • Ο οδηγός οδηγεί με ταχύτητα μεγαλύτερη από την αποθηκευμένη επί περισσότερο από 1 λεπτό.

Τυχόν προσωρινή επιτάχυνση με το πεντάλ γκαζιού, π.χ. κατά το προσπέρασμα, δεν επηρεάζει τη ρύθμιση του - το αυτοκίνητο επιστρέφει στην τελευταία αποθηκευμένη ταχύτητα όταν αφήσετε το πεντάλ γκαζιού.

 Προειδοποίηση

 • Με το Adaptive Cruise Control σε κατάσταση αναμονής, ο οδηγός πρέπει να παρέμβει και να χρησιμοποιήσει το τιμόνι, ρυθμίζοντας τόσο την ταχύτητα όσο και την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
 • Όταν το Adaptive Cruise Control χωρίς υποβοήθηση διεύθυνσης βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και το αυτοκίνητο πλησιάσει πολύ κοντά σε ένα προπορευόμενο όχημα, ο/η οδηγός ενδέχεται να προειδοποιηθεί αντί αυτού από τη λειτουργία Προειδοποίησης απόστασης* ότι βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση.

Αυτόματη κατάσταση αναμονής

 Προειδοποίηση

Στην αυτόματη κατάσταση αναμονής, ο οδηγός προειδοποιείται με ένα ηχητικό σήμα και ένα μήνυμα στον οθόνη του οδηγού.
 • Ο οδηγός πρέπει τότε να ρυθμίσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, να πατήσει φρένο ανάλογα με την περίπτωση, να κατευθύνει το αυτοκίνητο και να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα οχήματα.
Η αυτόματη κατάσταση αναμονής μπορεί να ενεργοποιηθεί αν συμβεί οτιδήποτε από τα εξής.
 • Σταματήσει να λειτουργεί ένα από τα συστήματα από τα οποία εξαρτάται το Pilot Assist, π.χ. πρόγραμμα ευστάθειας / σύστημα κατά της πλαγιολίσθησης 2.
 • Ο οδηγός ανοίξει την πόρτα.
 • Ο οδηγός απασφάλισει τη ζώνη ασφαλείας.
 • Οι στροφές του κινητήρα είναι πολύ χαμηλές/υψηλές.
 • Ένας ή περισσότεροι τροχοί χάσουν την πρόσφυσή τους.
 • Τα φρένα αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία.
 • Ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.
 • Η μονάδα κάμερας και η μονάδα ραντάρ έχουν καλυφθεί για παράδειγμα με χιόνι ή λόγω έντονης βροχόπτωσης (ο φακός της κάμερας/τα κύματα του ραντάρ εμποδίζονται).
 • Η ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h (3 mph) και το Pilot Assist δεν μπορεί να αποφασίσει αν το προπορευόμενο όχημα είναι σταματημένο όχημα ή εμπόδιο, π.χ. αναβαθμός.
 • Η ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h (3 mph) και το προπορευόμενο όχημα στρίψει σε κάποια έξοδο, με αποτέλεσμα το Pilot Assist να μην έχει πλέον μπροστά του κάποιο όχημα να ακολουθήσει.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.
 3. 2 Electronic Stability Control