Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο συνοδηγού αν το αυτοκίνητο διαθέτει διακόπτη, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Ο διακόπτης για τον αερόσακο του συνοδηγού βρίσκεται στην άκρη του ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού και είναι προσβάσιμος όταν είναι ανοικτή η πόρτα του συνοδηγού.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην επιθυμητή θέση.

P6-1746-XC40–Safety–Passenger airbag cut off switch
  1. P5-Icon gray box AON - ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος και όλοι οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) μπορούν να καθίσουν με ασφάλεια στο κάθισμα του συνοδηγού.
  2. P5-Icon gray box BOFF - Ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος και στο κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να καθίσει με ασφάλεια ένα παιδί σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω.

 Προειδοποίηση

Αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει διακόπτη για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού, ο αερόσακος είναι πάντοτε ενεργοποιημένος.

Ενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to on
P5-Icon gray box 1

Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω και γυρίστε τον από τη θέση OFF στη θέση ON.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Αερόσακος συνοδηγού ενεργοποιημένος.

 Σημείωση

Αν ο αερόσακος του συνοδηγού έχει ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου, εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και στην κονσόλα οροφής εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη περίπου 6 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας στο κουμπί O στα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Px-iCup-22w22–Safety–Overhead console passenger airbag on
Ένα μήνυμα κειμένου και μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύουν ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, όταν ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος.

Ο αερόσακος του συνοδηγού πρέπει να είναι πάντοτε ενεργοποιημένος όταν στο κάθισμα του συνοδηγού κάθονται επιβάτες στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες).

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου ή να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to off
P5-Icon gray box 1

Τραβήξτε τον διακόπτη προς τα έξω και γυρίστε τον από τη θέση ON στη θέση OFF.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Αερόσακος συνοδηγού απενεργοποιημένος.

 Σημείωση

Αν ο αερόσακος του συνοδηγού έχει ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί πριν από την εκκίνηση του αυτοκινήτου, εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και στην κονσόλα οροφής εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη περίπου 6 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας στο κουμπί O στα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Px-iCup-22w22–Safety–Overhead console passenger airbag off
Ένα μήνυμα κειμένου και μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύουν ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

 Προειδοποίηση

Οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) δεν πρέπει ποτέ να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού όταν ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος.

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου ή να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

 Σημαντικό

Αν ο αερόσακος συνοδηγού απενεργοποιηθεί, θα απενεργοποιηθεί επίσης ο ηλεκτρικός προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας στην πλευρά του συνοδηγού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.