Εφαρμογή Air Quality

Η εφαρμογή Air Quality είναι μια υπηρεσία που οπτικοποιεί τη μετρηθείσα ποσότητα αερομεταφερόμενων αιωρούμενων μικροσωματιδίων που υπάρχουν μέσα και έξω από το αυτοκίνητο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο αισθητήρας κλίματος μετρά την ποσότητα των σωματιδίων ΑΜ2,5 (σωματίδια μικρότερα από 2,5 µm) στον χώρο επιβατών1. Η ποσότητα των ρύπων έξω από το αυτοκίνητο μετράται από μια ανεξάρτητη υπηρεσία και βασίζεται σε προσομοιωμένα δεδομένα.

  1. 1 Η διαθεσιμότητα των δεδομένων για τη γύρη διαφέρει ανάλογα με την αγορά.