Καθαρισμός των εξωτερικών φώτων

Όταν τα φώτα είναι βρόμικα, η λειτουργικότητά τους είναι περιορισμένη. Καθαρίζετέ τα τακτικά, π.χ. κατά τη φόρτιση.

Καθαρίζετε τα εξωτερικά φώτα, όπως τους προβολείς και τα πίσω φώτα, με ένα απαλό και καθαρό σφουγγάρι χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό.

Ο σχηματισμός υδρατμών προσωρινά στην εσωτερική πλευρά του κρυστάλλου κατά τον καθαρισμό είναι κάτι φυσιολογικό. Όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε αυτό το φαινόμενο. Οι υδρατμοί που έχουν σχηματιστεί συνήθως εξαερώνονται από το φωτιστικό σώμα όταν η λάμπα παραμείνει αναμμένη για λίγο.

 Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε ισχυρό απορρυπαντικό ή χημικά για να καθαρίσετε τους λαμπτήρες. Αυτά τα προϊόντα, π.χ. απορρυπαντικά που περιέχουν αλκοόλη, μπορεί να ραγίσουν το κρύσταλλο.

 Σημαντικό

Μην τρίβετε το σημείο με στεγνό σφουγγάρι ή πανί, διότι μπορεί να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις που προκαλούν ζημιά στα εξαρτήματα του λαμπτήρα.