Προειδοποιήσεις από διάφορα συστήματα υποστήριξης οδηγού

Αν παρατηρήσετε ότι το αυτοκίνητο αντιδρά απρόβλεπτα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ενεργοποιείται μια από τις λειτουργίες ασφάλειας του αυτοκινήτου.

Τι συμβαίνει στο αυτοκίνητό σας;

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες στο αυτοκίνητό σας που μπορούν να συμβάλλουν ενεργά ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια ενώ οδηγείτε, τόσο για εσάς όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Έχετε την επιλογή να δείτε μια λίστα με ορισμένες από τις λειτουργίες και πώς μπορούν να επενεργήσουν – ο στόχος είναι να μην ξαφνιαστείτε αν ενεργοποιηθεί κάποια από αυτές τις λειτουργίες. Αν κάποια λειτουργία χρειαστεί να ενεργοποιηθεί, μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με ένα μήνυμα κειμένου στην οθόνη του οδηγού.

 Σημείωση

Διαβάστε τις ξεχωριστές ενότητες για κάθε σύστημα, ώστε να κατανοήσετε πλήρως τις λειτουργίες και να ενημερωθείτε για σημαντικές προειδοποιήσεις.

Προειδοποίηση με το σχετικό σύμβολο, ηχητικά και οπτικά σήματα ή δονήσεις

Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού στο αυτοκίνητό σας μπορούν να σας ειδοποιήσουν με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, με δονήσεις στο τιμόνι, παλμικές προειδοποιήσεις στα φρένα, με οπτικά ή ηχητικά σήματα ή με σύμβολα στην οθόνη του οδηγού.

Υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Η υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης1 μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να αποφύγει ή να μετριάσει μια σύγκρουση με μια προειδοποίηση, με αυτόματη πέδηση και υποβοήθηση διεύθυνσης.

Η εμπειρία σας από τη λειτουργία μπορεί συνεπώς να είναι διαφορετική, ανάλογα ποια επιμέρους λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Η υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης μπορεί να πραγματοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες αν χρειαστεί:
 • Προειδοποίηση σύγκρουσης
 • Υποβοηθούμενη πέδηση
 • Αυτόματη πέδηση
 • Υποβοήθηση διεύθυνσης

Lane Keeping Aid (LKA2)

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid both lines detected

Η λειτουργία Lane assistance μπορεί να συμβάλλει, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος το αυτοκίνητο να εκτραπεί ακούσια από τη λωρίδα του.

 • Υποβοήθηση τιμονιού: Αν η λειτουργία ανιχνεύσει ότι το αυτοκίνητο πλησιάζει τη διαγράμμιση μιας λωρίδας, θα αισθανθείτε το τιμόνι να στρίβει ελαφρά. Πρέπει να έχετε και τα δύο σας χέρια στο τιμόνι, για να επενεργήσει η λειτουργία.
 • Προειδοποίηση: Αν η λειτουργία ανιχνεύσει ότι το αυτοκίνητο πλησιάζει τη διαγράμμιση μιας λωρίδας, το σύστημα σας ειδοποιεί με τη μορφή δονήσεων στο τιμόνι.
 • Και οι δύο: Το σύστημα σας ειδοποιεί με δονήσεις στο τιμόνι, το οποίο επιπλέον στρίβει ελαφρά.

Rear Collision Warning (RCW)*

VCC-23w46-iCup-Rear Collision Warning

Το Rear Collision Warning είναι ένα σύστημα που μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τη σύγκρουση με όχημα που σας πλησιάζει από πίσω. Αν το σύστημα ανιχνεύσει ότι υπάρχει κίνδυνος οπίσθιας σύγκρουσης, μπορεί να ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση και, ανάλογα με τις συνθήκες, να επενεργήσει ως εξής.

 • Τα φλας αναβοσβήνουν εντατικά.
 • Σε χαμηλή ταχύτητα, η λειτουργία μπορεί να τεντώσει τις ζώνες ασφαλείας ενεργοποιώντας τους εντατήρες ζωνών ασφαλείας και επίσης να ενεργοποιήσει το Whiplash Protection System.
 • Αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, μπορεί να ενεργοποιηθεί το ποδόφρενο.

Blind Spot Information (BLIS)

Η λειτουργία BLIS έχει σχεδιαστεί για να σας προειδοποιεί ότι σας πλησιάζουν οχήματα με ταχύτητα καθώς και ότι υπάρχουν οχήματα διαγωνίως πίσω και στο πλάι του αυτοκινήτου σας, ώστε να σας βοηθά σε πυκνή κυκλοφορία σε δρόμους με αρκετές λωρίδες σε κάθε ρεύμα.

P5-1846-BLIS indication lamp
 • Ειδοποιήσεις με την ενδεικτική λυχνία στον εξωτερικό καθρέπτη, η οποία αναβοσβήνει με σταθερή φωτεινότητα.

Driver Alert

Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Σκοπός της λειτουργίας είναι να τραβήξει την προσοχή του/της οδηγού αν ο τρόπος που οδηγεί γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, π.χ. αν η προσοχή του/της αποσπαστεί ή αν κοντεύει να αποκοιμηθεί.

 • Ηχητικό σήμα σε συνδυασμό με ένα σύμβολο στην οθόνη του οδηγού και ένα μήνυμα.

Προειδοποίηση και αυτόματη πέδηση κατά την όπισθεν

P6-2037-XC40BEV-Rear Auto Brake button
Υπάρχουν δύο λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό να αποτρέψει μια σύγκρουση όταν κινείται με την όπισθεν.
 • Η λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA)*, έχει σχεδιαστεί να σας προειδοποιεί για διερχόμενη κυκλοφορία όταν το αυτοκίνητο κινείται με την όπισθεν.
 • Σκοπός της λειτουργίας Rear Auto Brake (RAB) είναι να βοηθήσει τον/την οδηγό να εντοπίσει σταματημένα αντικείμενα που μπορεί να βρίσκονται ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο όταν κινείται με την όπισθεν.
Αν ανιχνευτούν εμπόδια:
 1. Ανάβει ένα προειδοποιητικό σύμβολο και η γραφική ένδειξη για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ως ένδειξη της θέσης του εμποδίου.
 2. Αν ο/η οδηγός δεν λάβει υπόψη του την προειδοποίηση και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, το αυτοκίνητο φρενάρει αυτόματα και εμφανίζεται ένα επεξηγηματικό κείμενο για τον λόγο της πέδησης.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC)

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC3) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει την πλαγιολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου. Όταν το σύστημα παρεμβαίνει, το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού αναβοσβήνει. Αν σημειωθεί βλάβη και το σύστημα δεν είναι διαθέσιμο, το σύμβολο είναι σταθερά αναμμένο μαζί με ένα μήνυμα κειμένου.

 Προειδοποίηση

Οι λειτουργίες που περιγράφονται είναι επικουρικές - δεν μπορούν να διαχειριστούν όλες τις περιπτώσεις σε όλες τις συνθήκες.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά και ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.

 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Lane Keeping Aid
 3. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 4. 3 Electronic Stability Control