Αλλαγή του λαμπτήρα για το φως φρένων

Οι λαμπτήρες για τα φώτα φρένων βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.
P6-1746-XC40-Remove rear light panel

Πατήστε στο άνοιγμα του πάνελ, στο επάνω άκρο για να το αποσπάσετε.

Μετακινήστε τη μόνωση στο πλάι, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λαμπτήρα του φωτός φρένων.
P6-1746-XC40-Remove brake light

Αποσπάστε το μαύρο ντουί του λαμπτήρα, περιστρέφοντάς το αριστερά και τραβήξτε το έξω.

Αφαιρέστε τον λαμπτήρα, πιέζοντάς τον προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τον αριστερά
Τοποθετήστε καινούργιο λαμπτήρα πιέζοντας και στρίβοντάς τον προς τα δεξιά.
Συνδέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντάς το δεξιά.
Μετακινήστε τη μόνωση προς τα πίσω και στη συνέχεια αγκιστρώστε το πάνελ και πιέστε το ξανά στη θέση του.

 Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξατμίζονται από το φωτιστικό σώμα όταν ο λαμπτήρας παραμείνει αναμμένος για κάποιο χρονικό διάστημα.