Περιορισμοί για τη λειτουργία Lane assistance

Σε συγκεκριμένες απαιτητικές συνθήκες, η λειτουργία Lane Assistance (LKA1) μπορεί να δυσκολευτεί να βοηθήσει τον οδηγό σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι:
  • οδικά έργα
  • χειμερινές οδικές συνθήκες
  • κακό οδόστρωμα
  • πολύ δυναμικό στιλ οδήγησης
  • κακές καιρικές συνθήκες με περιορισμένη ορατότητα
  • δρόμοι με ασαφείς ή ανύπαρκτες διαγραμμίσεις πλευρικές διαγραμμίσεις.
  • σαφείς ακμές ή γραμμές εκτός από τις πλευρικές διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας
  • το σερβό του τιμονιού για το σύστημα μεταβαλλόμενης υποβοήθησης του τιμονιού λειτουργεί με μειωμένη ισχύ – π.χ. κατά την ψύξη λόγω υπερθέρμανσης.

Η λειτουργία δεν μπορεί να ανιχνεύσει στηθαία, μπάρες ή παρόμοια αντικείμενα στο έρεισμα του δρόμου.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας και ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. 1 Lane Keeping Aid