Λειτουργία ερπυσμού

Η λειτουργία ερπυσμού μπορεί να διευκολύνει την κίνησή σας σε χαμηλή ταχύτητα, π.χ. σε κυκλοφοριακή συμφόρηση ή σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, το αυτοκίνητο κινείται αργά προς την επιλεγμένη κατεύθυνση χωρίς ο οδηγός να πατά το πεντάλ γκαζιού.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ερπυσμού

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε Οδήγηση.
Απενεργοποίηση της One Pedal Drive.
Η λειτουργία ερπυσμού είναι τώρα ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση λειτουργίας ερπυσμού

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε Οδήγηση.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία One Pedal Drive επιλέγοντας Ενεργ. ή Αυτόματα.
Η λειτουργία ερπυσμού είναι τώρα απενεργοποιημένη.