Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός είναι λειτουργία κλιματισμού η οποία, αν είναι εφικτό, επιχειρεί να δημιουργήσει ευχάριστη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Ο προκλιματισμός μπορεί να τεθεί απευθείας σε λειτουργία ή να ρυθμιστεί μέσω του χρονοδιακόπτη από την κεντρική οθόνη. Μπορεί επίσης να τεθεί σε λειτουργία από μια συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Volvo Cars*.

Η λειτουργία αξιοποιεί αρκετά συστήματα σε διαφορετικές περιπτώσεις:
  • Σε ψυχρό κλίμα, το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση θερμαίνει τον χώρο επιβατών σε ευχάριστη θερμοκρασία.
  • Ο κλιματισμός, σε θερμό κλίμα, δροσίζει τον χώρο επιβατών μέχρι τη θερμοκρασία άνεσης.
  • Το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης του τιμονιού* και των καθισμάτων* οδηγού και συνοδηγού ενεργοποιείται αυτόματα όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
  • Η θέρμανση για το πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες ενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την περίπτωση.

Κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό σε θερμό κλίμα, τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται από το σύστημα κλιματισμού μπορεί να στάζουν κάτω από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

 Σημείωση

Ο προκλιματισμός είναι διαθέσιμος όταν η μπαταρία υψηλής τάσης είναι επαρκώς φορτισμένη, ωστόσο η χρήση του προκλιματισμού όταν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα φόρτισης επηρεάζει την αυτονομία του αυτοκινήτου σε μεγάλο βαθμό.

 Σημείωση

Στη διάρκεια του προκαταρκτικού κλιματισμού του χώρου επιβατών, το αυτοκίνητο λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία άνεσης και όχι η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο σύστημα κλιματισμού.

 Σημείωση

Ο καθαρισμός του αέρα* αρχίζει αυτόματα όταν ολοκληρώνεται ο προκλιματισμός.

Τα παράθυρα και οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές, για να είναι εφικτός ο καθαρισμός αέρα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.