Τηλέφωνο

Αν το τηλέφωνό σας διαθέτει Bluetooth, μπορεί να συνδεθεί ασύρματα στο αυτοκίνητο.

Όταν ένα τηλέφωνο έχει συνδεθεί και συζευχθεί με το αυτοκίνητο ως τηλεφωνική συσκευή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή/λήψη μηνυμάτων και αναπαραγωγή (πολυ)μέσων ασύρματα.

Ο χειρισμός του τηλεφώνου γίνεται από την κεντρική οθόνη, αλλά και, μερικώς, μέσω φωνητικού χειρισμού.