Κατανομή αέρα

Το σύστημα κλιματισμού κατανέμει τον εισερχόμενο αέρα μέσω ορισμένων διαφορετικών αεραγωγών στον χώρο επιβατών.

Αυτόματη και χειροκίνητη κατανομή αέρα

Με τον αυτορυθμιζόμενο κλιματισμό σε λειτουργία, η κατανομή αέρα πραγματοποιείται αυτόματα. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίστε την κατανομή αέρα χειροκίνητα.

Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί

Ορισμένοι από τους αεραγωγούς στο αυτοκίνητο είναι ρυθμιζόμενοι, που σημαίνει ότι μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τον αεραγωγό για να στραφεί ο αέρας προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

P6-1846-XC40H–Climate–Air vents regulation overview
Θέση των ρυθμιζόμενων αεραγωγών στον χώρο επιβατών.
  1. P5-Icon red circle 1Τέσσερις στο ταμπλό και δύο στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

 Σημείωση

Σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, δεν διοχετεύεται αέρας από τους ρυθμιζόμενους αεραγωγούς στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.