Εμφάνιση του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου

Όλα τα αυτοκίνητα διαθέτουν έναν μοναδικό αριθμό πλαισίου, τον αριθμό VIN1
Πατήστε στις Ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης.
Συνεχίστε στο Σύστημα και στη συνέχεια Σχετικά.

Ένας άλλος τρόπος να βρείτε τον αριθμό VIN είναι:

  • στην πρώτη σελίδα του Βιβλίου σέρβις και εγγύησης
  • στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • κοιτάξτε στο ταµπλό μέσα από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
Px-2146-VIN number through windshield
Ο αριθμός VIN βρίσκεται στα ίδια σημεία σε όλα τα μοντέλα.
  1. 1 Vehicle Identification Number