Ανακύκλωση των μπαταριών

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο απόρριψης αυτού του είδους απορριμμάτων, συμβουλευτείτε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Ο χειρισμός της μπαταρίας υψηλής τάσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από προσωπικό εξουσιοδοτημένου συνεργείου.