Η εμβέλεια του κλειδιού

Για να λειτουργήσει το κλειδί σωστά, πρέπει να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το αυτοκίνητο.

Τα φυσικά εμπόδια ανάμεσα στο κλειδί και το αυτοκίνητο μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την εμβέλεια του κλειδιού ή να μπλοκάρουν πλήρως το σήμα.

Χρήση των κουμπιών του κλειδιού

Οι λειτουργίες του κλειδιού που ελέγχονται με το πάτημα ενός κουμπιού έχουν εμβέλεια περίπου 20 μέτρων (65 ποδιών) από το αυτοκίνητο.

Εάν το αυτοκίνητο δεν επιβεβαιώσει το πάτημα του κουμπιού με σχετική ένδειξη - πλησιάστε πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά.

Για χρήση keyless*

P6-1746-XC40-Remote key range

Για χρήση χωρίς κλειδί, ένα κλειδί πρέπει να βρίσκεται εντός μιας απόστασης περίπου 1 ως 1,5 μέτρου (3 ως 5 ποδιών) από τις πόρτες ή την πόρτα χώρου αποσκευών του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Οι λειτουργίες του κλειδιού μπορεί να επηρεαστούν από ραδιοκύματα στον περιβάλλοντα χώρο, από τα κτίρια, από τη μορφολογία του εδάφους, κ.λπ. Μπορείτε να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή με το αποσπώμενο κλειδί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.