Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της θέρμανσης τιμονιού*

Το τιμόνι μπορεί να θερμανθεί για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
iCup-21w22-Seat icon with heated steering wheel
Πατήστε στο κουμπί καθίσματος στην πλευρά του οδηγού, στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης, για να εμφανιστεί το χειριστήριο για τη θέρμανση του τιμονιού.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button steering wheel heat
Πατήστε επανειλημμένα στο κουμπί για το θερμαινόμενο τιμόνι, για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η θέρμανση και για να περάσετε διαδοχικά μεταξύ των τριών εντάσεων θέρμανσης.
Η στάθμη αλλάζει και το κουμπί δείχνει την καθορισμένη στάθμη.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.