Προγραμματισμός HomeLink®*

Προγραμματισμός του HomeLink®1, επαναρύθμιση του προγραμματισμού ή επαναπρογραμματισμός μεμονωμένων κουμπιών.

Προγραμματισμός

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κουμπί HomeLink® που θέλετε να προγραμματίσετε και κρατήστε το σε απόσταση 2-8 cm (1-3 in.) περίπου από το κουμπί. Μη φράσσετε την ενδεικτική λυχνία στο HomeLink®.
Ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και το κουμπί που θέλετε να επαναπρογραμματιστεί στο HomeLink®.
Μην αφήσετε τα κουμπιά μέχρι η ενδεικτική λυχνία, ενώ αναβοσβήνει αργά (περίπου μία φορά το δευτερόλεπτο), να αρχίσει είτε να αναβοσβήνει γρήγορα (περίπου 10 φορές το δευτερόλεπτο) είτε να παραμείνει σταθερά αναμμένη.

Αν η ενδεικτική λυχνία παραμείνει σταθερά αναμμένη: Αποτελεί ένδειξη ότι ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε.

Πατήστε δύο φορές το κουμπί που προγραμματίστηκε, για να ενεργοποιηθεί.

Αν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα: Η συσκευή που θέλετε να προγραμματιστεί στο HomeLink® ενδέχεται να περιέχει μια λειτουργία ασφαλείας που να χρειάζεται πρόσθετα βήματα.

Δοκιμάστε, πατώντας δύο φορές το κουμπί που προγραμματίστηκε, για να δείτε αν ο προγραμματισμός λειτουργεί. Διαφορετικά, συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

P5-1507 HomeLink Learn button
Εντοπίστε το κουμπί προγραμματισμού2 στον δέκτη για την γκαραζόπορτα ή παρόμοιο σύστημα. Συνήθως βρίσκεται κοντά στη βάση της κεραίας στον δέκτη.

Πατήστε και αφήστε το προγραμματιζόμενο κουμπί στον δέκτη μία φορά.

Ο προγραμματισμός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 δευτερολέπτων από το πάτημα του κουμπιού.

Πατήστε και αφήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο HomeLink®. Επαναλάβετε τη διαδικασία, κατά την οποία πατάτε/κρατάτε πατημένο/αφήνετε το κουμπί, άλλη μια φορά και, ανάλογα με το μοντέλο του δέκτη, ίσως και τρίτη φορά.
Ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε.

 Σημείωση

Η δυνατότητα ορισμένων τηλεχειριστηρίων να προγραμματίζουν το HomeLink® βελτιώνεται σε απόσταση 15–20 cm (6–12 in.) περίπου.

Επαναπρογραμματισμός μεμονωμένων κουμπιών

Πατήστε το κουμπί που θέλετε και κρατήστε το πατημένο επί 20 δευτερόλεπτα περίπου.
Μόλις η ενδεικτική λυχνία στο HomeLink® αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, ο προγραμματισμός μπορεί να συνεχιστεί ως συνήθως.

 Σημείωση

Αν το κουμπί που θέλετε να επαναπρογραμματίσετε δεν προγραμματιστεί σε μια νέα μονάδα, θα υιοθετήσει ξανά τον προγραμματισμό που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως.

Επαναρύθμιση των κουμπιών HomeLink®

Υπάρχει μόνο η δυνατότητα επαναρύθμισης όλων των κουμπιών HomeLink® ταυτόχρονα. Για μεμονωμένα κουμπιά, υπάρχει δυνατότητα μόνο επαναπρογραμματισμού.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα ακριανά κουμπιά στο HomeLink® επί 10 δευτερόλεπτα περίπου.
Όταν η ενδεικτική λυχνία, ενώ είναι σταθερά αναμμένη, αρχίσει να αναβοσβήνει, τα κουμπιά επαναρυθμίζονται και είναι έτοιμα να επαναπρογραμματιστούν.

Προβλήματα με τον προγραμματισμό

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα homelink.com ή καλέστε 00 8000 466 354 65 (ή με χρέωση τον αριθμό +49 6838 907 277)3.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
  3. 2 Η ονομασία και το χρώμα των κουμπιών διαφέρει μεταξύ των κατασκευαστών.
  4. 3 Λάβετε υπόψη σας ότι ο αριθμός χωρίς χρέωση μπορεί να μην είναι διαθέσιμος, ανάλογα με τον τηλεφωνητή(-τρια).