Λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*

Με τη λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless, αρκεί να πιέσετε στις ευαίσθητες στην αφή επιφάνειες στη λαβή της πόρτας, για να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο. Πρέπει να υπάρχει ένα κλειδί κοντά στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Ένα από τα κλειδιά του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας, για να λειτουργήσει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα.
P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Ευαίσθητη στην αφή εσοχή για το κλείδωμα
  2. P5-Icon red circle 2Ευαίσθητη στην αφή επιφάνεια για το ξεκλείδωμα

 Σημείωση

Λάβετε υπόψη σας ότι το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, αν το κλειδί βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Κλείδωμα Keyless

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα Keyless αγγίζοντας τη λαβή του αυτοκινήτου όταν αυτό είναι εντελώς κλειστό.

Όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ανοικτή, μπορείτε επίσης να την κλειδώσετε χρησιμοποιώντας τις λαβές στις πλαϊνές πόρτες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η πόρτα του χώρου αποσκευών κλειδώνεται αφότου κλείσει.

Αγγίξτε την επιφάνεια που επισημαίνεται στην εξωτερική πλευρά της λαβής μιας πόρτας, αφού πρώτα κλείσει η πόρτα.

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε το αυτοκίνητο με τη λειτουργία Keyless, πατώντας το κουμπί P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button στο κάτω άκρο της πόρτας χώρου αποσκευών και στη συνέχεια κλείνοντάς την.

Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού στο ταμπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, ως επιβεβαίωση ότι το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.

Κλείσιμο των παραθύρων με κλείδωμα Keyless

Για να κλείσουν ταυτόχρονα όλα τα παράθυρα και η πανοραμική οροφή* - πιέστε με το δάχτυλο στην ευαίσθητη στην αφή εσοχή στο εξωτερικό μέρος της λαβής της πόρτας, μέχρι να κλείσουν.

Κλείδωμα όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ανοικτή

Αν το αυτοκίνητο κλειδωθεί ενώ είναι ακόμη ανοικτή η πόρτα του χώρου αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει το κλειδί μέσα στον χώρο αποσκευών όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείσει.

 Σημείωση

Αν ανιχνευτεί κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο, η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν θα κλειδωθεί όταν κλείσει.

Ξεκλείδωμα Keyless

Πιάστε τη λαβή μιας πόρτας ή πιέστε προσεκτικά το λαστιχένιο πλαίσιο αφής κάτω από τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών, για να ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο.

Η ενδεικτική λυχνία συναγερμού στο ταμπλό σταματά να αναβοσβήνει, ως ένδειξη ότι το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο.

Αυτόματη επαναφορά κλειδώματος

Αν το αυτοκίνητο δεν ανοίξει εντός 2 λεπτών μετά το ξεκλείδωμα, ξανακλειδώνεται αυτόματα. Με αυτή τη λειτουργία μειώνεται ο κίνδυνος να αφήσετε κατά λάθος το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.