Ηλεκτρικά παράθυρα

Σε κάθε πόρτα υπάρχει ένα πλαίσιο χειριστηρίων για τα ηλεκτρικά παράθυρα. Η πόρτα του οδηγού διαθέτει διακόπτες για τον χειρισμό όλων των παραθύρων και για την ενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών.

P6-1746-XC40-Driver door control panel
Πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού.
  1. P5-Icon red circle 1Ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών* που απενεργοποιούν τους διακόπτες στις πίσω πόρτες, για να μην μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες ή τα παράθυρα από μέσα.
  2. P5-Icon red circle 2Διακόπτες για τα πίσω παράθυρα.
  3. P5-Icon red circle 3Διακόπτες για τα μπροστινά παράθυρα.

 Προειδοποίηση

Υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά, άλλοι επιβάτες ή αντικείμενα να παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη.

  • Ο χειρισμός των παραθύρων πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Πρέπει να θυμάστε πάντοτε να απενεργοποιείτε τα ηλεκτρικά παράθυρα αφαιρώντας όλα τα κλειδιά, όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο. Λάβετε υπόψη σας ότι, αν το λογισμικό του αυτοκινήτου δεν αναβαθμιστεί στην έκδοση 1.101 ή μεταγενέστερη, τα ηλεκτρικά παράθυρα μπορεί να επανενεργοποιηθούν είτε από την κεντρική οθόνη είτε μόλις κάποιος καθίσει στο κάθισμα του οδηγού, ακόμη κι αν τα κλειδιά δεν βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Ποτέ μην περνάτε κάποιο αντικείμενο ή μέρος του σώματός σας από τα παράθυρα, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, βλ. https://www.volvocars.com/intl/support.