Διαφορά μεταξύ Pilot Assist* και Lane assistance

Το Pilot Assist είναι μια λειτουργία άνεσης που μπορεί να συμβάλλει, ώστε το αυτοκίνητό σας να παραμένει μέσα στη λωρίδα του και να διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Το Lane assistance1 είναι μια λειτουργία η οποία, με παρόμοιο τρόπο, μπορεί να σας βοηθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώσετε τον κίνδυνο ακούσιας εκτροπής του αυτοκινήτου σας από τη λωρίδα του.

Pilot Assist

Το Pilot Assist μπορεί να σας βοηθήσει να κατευθύνετε το αυτοκίνητό σας ανάμεσα στις διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και να διατηρείτε μια προκαθορισμένη ταχύτητα ή χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα. Η λειτουργία μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διατηρήσετε μια πλεονεκτική θέση στη λωρίδα, χρησιμοποιώντας τις διαγραμμίσεις της λωρίδας κυκλοφορίας.

Τι κάνει το Pilot Assist;

  • Μπορεί να συμβάλλει, ώστε το αυτοκίνητό σας να παραμείνει στη λωρίδα του με ήπιες παρεμβάσεις στο τιμόνι.
  • Μπορεί να συμβάλλει, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα ή απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα, μέσω επιτάχυνσης και πέδησης.

Πώς γνωρίζω πότε λειτουργεί το Pilot Assist;

Τα σύμβολα στην οθόνη του οδηγού του αυτοκινήτου δείχνουν πότε το Pilot Assist επενεργεί.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Η λειτουργία Adaptive Cruise Control είναι ενεργή.

Το Pilot Assist είναι επιλεγμένο αλλά όχι διαθέσιμο. Τα κριτήρια για τη λειτουργία δεν πληρούνται.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Η λειτουργία Pilot Assist είναι ενεργή.

Lane assistance

Το Lane assistance μπορεί να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης ή/και να σας προειδοποιεί όταν το αυτοκίνητο τείνει να εκτραπεί από τη λωρίδα του ακούσια. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή σε ταχύτητες μεταξύ 65-180 km/h (40-112 mph) σε οδοστρώματα με ευδιάκριτες διαγραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας.

Τι κάνει η λειτουργία Lane assistance;

  • Η λειτουργία Lane assistance μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό με υποβοήθηση διεύθυνσης, κατευθύνοντας το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του ή/και παρέχοντας προειδοποιήσεις με τη μορφή παλμικών δονήσεων στο τιμόνι.

Πώς γνωρίζω πότε επενεργεί η λειτουργία Lane assistance;

Τα σύμβολα στην οθόνη του οδηγού του αυτοκινήτου δείχνουν την κατάσταση της λειτουργίας.

VCC-23w46-Lane Keeping Aid unavailable

Η λειτουργία LKA είναι διαθέσιμη, αλλά δεν μπορεί να διαβαστεί ούτε η δεξιά ούτε η αριστερή διαχωριστική γραμμή.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid both lines detected

Η λειτουργία LKA είναι διαθέσιμη και μπορεί να διαβαστεί και η δεξιά και η αριστερή διαχωριστική γραμμή.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid left line detected

Μπορεί να διαβαστεί μόνο η αριστερή διαχωριστική γραμμή.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid right line detected

Μπορεί να διαβαστεί μόνο η δεξιά διαχωριστική γραμμή.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Left intervention

Η λειτουργία LKA παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης, κατευθύνοντας το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του ή/και παρέχοντας προειδοποιήσεις με παλμικές δονήσεις στο τιμόνι.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Right intervention

Η λειτουργία LKA παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης, κατευθύνοντας το αυτοκίνητο ξανά στη λωρίδα του ή/και παρέχοντας προειδοποιήσεις με παλμικές δονήσεις στο τιμόνι.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Switched off

Η λειτουργία LKA είναι απενεργοποιημένη.

VCC-23w46-iCup-LaneKeepingAid-malfunctioning-Yellow

Η λειτουργία LKA δεν είναι διαθέσιμη, διότι έχει ανιχνευτεί κάποιο πρόβλημα.

 Προειδοποίηση

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο. Πριν ο οδηγός χρησιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία, συνιστάται να διαβάσει όλες τις ενότητες για τη λειτουργία στο εγχειρίδιο κατόχου.

 Προειδοποίηση

  • Η λειτουργία είναι επιβοηθητική λειτουργία υποστήριξης του οδηγού που προορίζεται να κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη – δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.
  • Συνιστάται ο οδηγός να διαβάσει όλες τις ενότητες στο εγχειρίδιο κατόχου που αφορούν σε αυτή τη λειτουργία για να ενημερωθεί σχετικά με παράγοντες, όπως οι περιορισμοί της, και τι πρέπει να γνωρίζει πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα.
  • Οι λειτουργίες υποστήριξης οδηγού δεν υποκαθιστούν την προσοχή και την κρίση του οδηγού. Ο οδηγός είναι πάντοτε υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται με ασφαλή τρόπο, με την κατάλληλη ταχύτητα, σε κατάλληλη απόσταση από άλλα οχήματα και σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Lane Keeping Aid(LKA)