Δείκτης εξωτερικής θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία έξω από το αυτοκίνητο εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού. Αν το αυτοκίνητο έχει παραμείνει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η τιμή θερμοκρασίας που δείχνει ο δείκτης μπορεί να είναι πολύ υψηλή.
P5P6-2037-iCup-Snowflake temperature symbol

Όταν η θερμοκρασία έξω από το αυτοκίνητο κυμαίνεται μεταξύ –5 °C (23 °F) και +2 °C (36 °F), ανάβει ένα σύμβολο χιονονιφάδας ως προειδοποίηση για πιθανή ολισθηρότητα.

Ρυθμίσεις για τον δείκτη θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε System.
Πατήστε το κουμπί Μονάδες μέτρησης.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.