Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το eCall

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.1

Για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εξωτερικών απειλών στο αυτοκίνητο ή τους επιβάτες, μπορείτε να ειδοποιήσετε το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης ειδοποιείται, ενημερώνεται για τη θέση του αυτοκινήτου1, κ.λπ., και επιχειρεί να επικοινωνήσει προφορικά με τον οδηγό για να συμφωνηθεί η απαραίτητη βοήθεια.

 Σημείωση

Το κουμπί SOS έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε περιπτώσεις ατυχήματος, αδιαθεσίας ή εξωτερικής απειλής για το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το κουμπί P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων με το αυτοκίνητο.
  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.