Ρύθμιση του μέγιστου ανοίγματος της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών*

Ρυθμίστε πόσο θέλετε να ανοίγει η πόρτα του χώρου αποσκευών αν το αυτοκίνητο είναι, για παράδειγμα, σταθμευμένο σε γκαράζ με περιορισμένο ύψος.

Για να ρυθμίσετε το μέγ. άνοιγμα

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα - και σταματήστε την στην επιθυμητή θέση ανοίγματος.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button στο κάτω μέρος της πόρτας χώρου αποσκευών για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
Ακούγονται δύο ηχητικά σήματα ως ένδειξη ότι η καθορισμένη θέση έχει αποθηκευτεί.

 Σημείωση

Η πόρτα του χώρου αποσκευών μπορεί να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να ανοίγει μόνο από τη μέση και πάνω.

Επαναρύθμιση μέγ. ανοίγματος

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα στην εντελώς ανοικτή θέση.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button στο κάτω μέρος της πόρτας χώρου αποσκευών για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
Ακούγονται δύο σήματα ως ένδειξη ότι η καθορισμένη θέση έχει διαγραφεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.