Συστάσεις για την μπαταρία υψηλής τάσης

Ορισμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη στην μπαταρία υψηλής τάσης και να μειώσουν τη διάρκεια της λειτουργικής της ζωής. Οι συστάσεις έχουν σχεδιαστεί για μεγάλη διάρκεια λειτουργικής ζωής της μπαταρίας υψηλής τάσης και καλές επιδόσεις κατά την οδήγηση.

Φόρτιση

Όταν είναι εφικτό και ενδείκνυται, επιλέξτε φόρτιση AC1 αντί για ταχυφόρτιση DC2. Η φόρτιση AC εξοικονομεί περισσότερο ρεύμα στην μπαταρία υψηλής τάσης, ιδίως με την τακτική φόρτιση.

Υψηλό επίπεδο φόρτισης (SoC)

Αποφύγετε τη φόρτιση του αυτοκινήτου στο 100%, εκτός αν απαιτείται πλήρης αυτονομία για το ταξίδι.

Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά αν παραμείνει σε υψηλό επίπεδο φόρτισης (SoC) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, μην αφήνετε το αυτοκίνητο συνδεδεμένο για φόρτιση πάνω από το συνιστώμενο επίπεδο φόρτισης, το οποίο εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.

Χαμηλό επίπεδο φόρτισης (SoC)

 Σημαντικό

Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να υποστεί ζημιά αν δεν φορτιστεί μετά από πλήρη αποφόρτιση. Επίσης, δεδομένου ότι το αυτοκίνητο σε έναν συγκεκριμένο βαθμό καταναλώνει ρεύμα και αυτοεκφορτίζεται όταν δεν χρησιμοποιείται, το επίπεδο φόρτισης (SoC) μπορεί να μειωθεί στο 0% αν το αυτοκίνητο παραμείνει μη συνδεδεμένο με χαμηλό επίπεδο φόρτισης (SoC).

Αν το επίπεδο φόρτισης (SoC) είναι κάτω από 20%, συνιστάται να φορτίζετε πάντοτε την μπαταρία για να μην αποφορτιστεί εντελώς.

Στάθμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ζημιάς στην μπαταρία κατά τη στάθμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από έναν μήνα), συνιστάται να φορτίζετε την μπαταρία στο 40-60%.

  • Αν το επίπεδο φόρτισης (SoC) είναι υψηλότερο – οδηγήστε το αυτοκίνητο, μέχρι το επίπεδο φόρτισης (SoC) να μειωθεί.
  • Αν το επίπεδο φόρτισης (SoC) είναι χαμηλότερο – φορτίστε το αυτοκίνητο.

Αν σκοπεύετε να σταθμεύσετε το αυτοκίνητο για περισσότερο από τρεις μήνες, συνιστάται να το συνδέσετε σε συνεχή φόρτιση.

Ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης (SoC) του αυτοκινήτου τακτικά και αν η φόρτιση λειτουργεί κανονικά.

Στάθμευση σε θερμό κλίμα

 Σημαντικό

Φροντίστε το αυτοκίνητο να μην εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες. Αν υπάρχει κίνδυνος η θερμοκρασία να κυμανθεί στους 55 °C (131 °F), η στάθμευση για περισσότερες από 24 ώρες πρέπει να αποφεύγεται εντελώς για να μην προκληθεί σοβαρή ζημιά στην μπαταρία.

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην μπαταρία υψηλής τάσης, ειδικά αν είναι εκτεθειμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν είναι εφικτό, μην αφήνετε το αυτοκίνητο εκτός πρίζας σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C (86 °F). Το αυτοκίνητο μπορεί να ψύχει ενεργά την μπαταρία ενώ είναι σταθμευμένο, ωστόσο αυτή η διαδικασία καταναλώνει ενέργεια και οδηγεί σε μείωση του επιπέδου φόρτισης (SoC). Αν το αυτοκίνητο φορτίζεται ενώ είναι σταθμευμένο, η μπαταρία μπορεί να ψυχθεί χωρίς να αποφορτιστεί.

Αν είναι εφικτό, σταθμεύστε στη σκιά αν επικρατούν υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Λόγω της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας σε συνδυασμό με την υψηλή εξωτερική θερμοκρασία, το αυτοκίνητο και η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να υπερθερμανθούν.

Στάθμευση σε ψυχρό κλίμα

Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή για την μπαταρία υψηλής τάσης, η απόδοση μειώνεται προσωρινά μέχρι η μπαταρία να θερμανθεί. Συνδέστε το αυτοκίνητο για φόρτιση και χρησιμοποιήστε τον προκλιματισμό για να αποφύγετε την οδήγηση με μειωμένη απόδοση. Το αυτοκίνητο μπορεί στη συνέχεια να θερμάνει την μπαταρία πριν από την οδήγηση χωρίς να μειωθεί το επίπεδο φόρτισης (SoC) και η αυτονομία.

Συνδέστε το αυτοκίνητο για φόρτιση αν υπολογίζετε ότι θα παραμείνει σταθμευμένο περισσότερο από 24 ώρες με θερμοκρασία περιβάλλοντος χαμηλότερη από –30 °C (–22 °F).

Η οδήγηση του αυτοκινήτου, ενώ υπάρχει ένδειξη μειωμένης απόδοσης λόγω χαμηλής θερμοκρασίας, δεν είναι επιβλαβής.

  1. 1 AC σημαίνει εναλλασσόμενο ρεύμα.
  2. 2 DC σημαίνει συνεχές ρεύμα.