Ηλεκτροκίνητο* μπροστινό κάθισμα

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης. Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός/πίσω και προς τα πάνω/κάτω. Το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω και η κλίση της πλάτης του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί. Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας* μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω. Το μήκος της έδρας του καθίσματος ρυθμίζεται χειροκίνητα*.

Η ρύθμιση του καθίσματος είναι εφικτή μόνο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία, ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το ξεκλείδωμα της πόρτας όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η ρύθμιση είναι επίσης εφικτή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

 Σημαντικό

Τα ηλεκτροκίνητα καθίσματα διαθέτουν σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση, το οποίο ενεργοποιείται αν το κάθισμα μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το αντικείμενο και στη συνέχεια ρυθμίστε ξανά το κάθισμα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.