Εφεδρικός τροχός*

Ο εφεδρικός τροχός, τύπου Temporary Spare, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει προσωρινά ένα κανονικό ελαστικό που έχει υποστεί διάτρηση.

Η ρεζέρβα έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωρινή χρήση. Αντικαταστήστε τον με κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό.

Τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξουν, όταν χρησιμοποιείται ο εφεδρικός τροχός και η απόσταση από το έδαφος μειωθεί. Μην πλένετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, αν είναι τοποθετημένος ο Temporary Spare.

Η συνιστώμενη πίεση ελαστικών πρέπει να διατηρείται ανεξάρτητα από τη θέση του προσωρινού εφεδρικού τροχού στο αυτοκίνητο.

Αν η ρεζέρβα έχει υποστεί ζημιά, μπορείτε να αγοράσετε μια καινούργια από έναν διανομέα της Volvo.

 Προειδοποίηση

  • Μην υπερβαίνετε ποτέ τα 80 km/h (50 mph) όταν στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί εφεδρικός τροχός.
  • Δεν πρέπει ποτέ να οδηγείτε το αυτοκίνητο με περισσότερες από μία "Temporary Spare" ρεζέρβα.
  • Το αυτοκίνητο μπορεί να έχει διαφορετική οδηγική συμπεριφορά όταν οδηγείτε με τον εφεδρικό τροχό. Πρέπει να αντικαταστήσετε τον εφεδρικό τροχό με κανονικό τροχό το συντομότερο δυνατό.
  • Ο εφεδρικός τροχός είναι μικρότερος από τον κανονικό τροχό, γεγονός που επηρεάζει την απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος. Προσέχετε τα ψηλά κράσπεδα και μην πλένετε το αυτοκίνητο σε αυτόματο πλυντήριο.
  • Τηρείτε τη συνιστώμενη πίεση ελαστικών του κατασκευαστή για τον εφεδρικό τροχό.
  • Στα οχήματα με τετρακίνηση, ο μηχανισμός μετάδοσης στον πίσω άξονα μπορεί να αποσυνδεθεί.
  • Αν ο εφεδρικός τροχός τοποθετηθεί στον μπροστινό άξονα, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσετε και αντιολισθητικές αλυσίδες.
  • Ο εφεδρικός τροχός δεν πρέπει να επισκευάζεται.

 Σημαντικό

Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να οδηγείται με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων ή με εφεδρικό τροχό, εκτός από αυτόν που είναι εγκεκριμένος για το αυτοκίνητο. Η χρήση ελαστικών με διαφορετικές διαστάσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο σύστημα μετάδοσης του αυτοκινήτου λόγω διαφορετικής περιφέρειας κύλισης.

Στα αυτοκίνητα που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών ή ζαντών εμπρός και πίσω, τα ελαστικά στον μπροστινό και τον πίσω άξονα πρέπει να είναι ίδιου τύπου και μάρκας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.